Saturday, 13 August 2005

Pelajaran 1: Amir, Tuti, dan Hasan

Ayah Amir petani.
Pagi-pagi ia sudah ke sawah.
Amir pergi ke sekolah.
Ia duduk di kelas dua.
Di jalan ia bertemu dengan Hasan.
Hasan teman Amir.
Kedua anak itu sekelas.

Kata Hasan,
    Mari kita lekas ke sekolah, Mir!
Hari masih pagi. Kita bermain-main di sana.

Jawab Amir,
    Baiklah! Kita jemput Tuti dulu. Nanti bertiga kita bermain-main.
Tuti anak paman Amir.
Ia murid kelas dua juga.